تلاوت

آیه 1-6 سوره حمد استاد حامد شاکرنژاد

سوره : حمد

آیه : 1-6

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 861 times, 1 visits today)