نغمات قرآنی

آموزش مقامات قرآنی

مقطع زیبا سوره یوسف طاروطی

سوره/ آیه: یوسف،76-79

استاد: طاروطی

مقام: بیات * رست

 

 

۲۶ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

قطعه شهر رمضان استاد شعیشع

سوره/ آیه: بقره،185-186

استاد: استاد شعیشع

مقام: بیات * رست

 

 

۲۶ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مقطع حجاز استاد حامد شاکرنژاد

سوره/ آیه: آل عمران،40-41

استاد: حامد شاکرنژاد

مقام: حجاز

 

 

 

۲۳ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تلاوت آیۀ 17 سوره لقمان با صدای استاد طه الفشنی

سوره/ آیه: لقمان، 17

استاد: طه الفشنی

مقام: رست

 

 

۲۲ فروردين ۰۰ ، ۰۲:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مقطعی از سورۀ توبه با صدای طنطاوی

سوره/ آیه: توبه، 36

استاد: طنطاوی

مقام: رست

 

 

۲۱ فروردين ۰۰ ، ۰۲:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فرازی کوتاه و زیبا از سورۀ آل عمران از استاد شحات

سوره/ آیه: آل عمران، 16

استاد: شحات انور

مقام: رست

 

 

 

۲۱ فروردين ۰۰ ، ۰۲:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تلاوت آیه 18 سوره حج توسط استاد طنطاوی

سوره/ آیه: حج، 18

استاد: طنطاوی
مقام: بیات

 

 

۲۱ فروردين ۰۰ ، ۰۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مقام بیات استاد شحات انور

سوره/ آیه: اعلی، 1_ 13

استاد: شحات انور

مقام: بیات

 

 

۲۱ فروردين ۰۰ ، ۰۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بخشی بسار زیبا از سورۀ ق با صدای طنطاوی

سوره/ آیه: 6_ 11

استاد: طنطاوی

مقام: مرکب خوانی( بیات* رست* بیات)

 

 

۲۱ فروردين ۰۰ ، ۰۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مقام رست از استاد سعید زناتی

سوره/ آیه: اسرا، 9_ 13

استاد: سعید زناتی

مقام: رست

 

 

۱۹ فروردين ۰۰ ، ۰۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰