تلاوت

مقطعی بسیار زیبا سوره واقعه از استاد حمدی زامل

سوره : واقعه

آیه : 31-33

استاد : حمدی زامل

مقام :    بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 24 times, 1 visits today)