تلاوت

مقطع سوره انعام از حمدی زامل

سوره : انعام

آیه : 73

استاد : حمدی زامل

مقام :    بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل
(Visited 26 times, 1 visits today)