تلاوت

مقطع زیبا سوره یوسف طاروطی

سوره : سوره یوسف

آیه: 76-79

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 42 times, 1 visits today)