تلاوت

مقطع زیبا سوره یوسف طاروطی

سوره : سوره یوسف

آیه: 76-79

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست)

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 5 times, 1 visits today)