تلاوت

مقطعی از سوره مومنون از استاد عبدالوهاب طنطاوی

سوره : مومنون

آیه : 84-87

استاد : طنطاوی

مقام : مرکب خوانی ( رست * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 43 times, 1 visits today)