تلاوت

مقطعی از سوره فصلت با صدای طنطاوی

سوره : فصلت

آیه: 5_12

استاد : محمد عبدالوهاب طنطاوی

مقام : مرکب خوانی ( بیات* صبا * ترکیب عجم صبا)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 153 times, 1 visits today)