تلاوت

مقطعی از سوره فصلت با صدای طنطاوی

سوره : فصلت

آیه: 5_12

استاد : محمد عبدالوهاب طنطاوی

مقام : مرکب خوانی ( بیات* صبا * ترکیب عجم صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 98 times, 1 visits today)