تلاوت

آیه 28 سوره رعد استاد علی البنا

سوره: رعد

آیه: 28

استاد: محمود علی البناء

مقام: رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)