تلاوت

آیه 13-15 سوره اسراء استاد حامد شاکرنژاد

سوره : اسراء

آیه : 13-15

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : نهاوند

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 32 times, 1 visits today)