تلاوت

آیه 13-15 سوره اسراء استاد حامد شاکرنژاد

سوره : اسراء

آیه : 13-15

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : نهاوند

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 54 times, 1 visits today)