تلاوت

آیه 23-24 سوره مریم استاد محمد لیثی

سوره : مریم

آیه : 23-24

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 25 times, 1 visits today)