تلاوت

آیه 1-4 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: طارق

آیه: 1-4

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: رست

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 40 سوره توبه استاد ممد لیثی
آیه 72-74 سوره نحل استاد محمد لیثی
(Visited 3 times, 1 visits today)