تلاوت

آیه 9-8 فاطر استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات

سوره : فاطر

آیه : 8-9

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات (در پایان این قطعه استاد در یک فراز مقام سه گاه را اجرا نموده اند)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 104 times, 1 visits today)