تلاوت

آیه 92-97 سوره انبیاء محمد عبدالعزیز حصان

سوره : انبیاء

آیه : 92-97

استاد : عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 81 times, 1 visits today)