تلاوت

آیه 67-68 سوره یوسف حصان

سوره : یوسف

آیه : 67-68

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 12 times, 1 visits today)