تلاوت

آیه 67-68 سوره یوسف حصان

سوره : یوسف

آیه : 67-68

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 121 times, 1 visits today)