تلاوت

آیه 193-194 سوره آل عمران با صدای حامد شاکرنژاد

سوره : آل عمران

آیه : 193-194

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : ترکیب صبا عجم

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 227 times, 1 visits today)