تلاوت

آیه 15-16 سوره شعراء شیخ عبده عبدالراضی

سوره : شعراء

آیه: 15-16

استاد : شیخ عبده عبد الراضی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 36 times, 1 visits today)