تلاوت

آیه 40-48 سوره احزاب استاد عبدالباسط

سوره : احزاب

آیه: 40-48

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : ترکیب بیات و صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 146 times, 1 visits today)