تلاوت

آیه 193-194 سوره آل عمران استاد علی البنا

سوره: آل عمران

آیه: 193-194

استاد: محمود علی البناء

مقام: سه گاه

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 82 times, 1 visits today)