تلاوت

آیه 193-194 سوره آل عمران استاد علی البنا

سوره: آل عمران

آیه: 193-194

استاد: محمود علی البناء

مقام: سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 44 times, 1 visits today)