تلاوت

آیه 18-24 حاقه استاد حصان

سوره : حاقه

آیه : 18-24

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 82 times, 1 visits today)