تلاوت

آیه 55 سوره مریم استاد علی البنا

سوره: مریم

آیه: 55

استاد: محمود علی البناء

مقام: نهاوند

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 114 times, 1 visits today)