تلاوت

آیه 55 سوره مریم استاد علی البنا

سوره: مریم

آیه: 55

استاد: محمود علی البناء

مقام: نهاوند

آیه 50 سوره احزاب استاد علی البنا
آیه 27-30 سوره نازعات استاد علی البنا
آیه 201 سوره بقره استاد علی البنا
(Visited 31 times, 1 visits today)