تلاوت

آیه پایانی سوره ضحی و آيه ابتدایی سوره انشراح علی البنا

سوره: ضحی – انشراح

آیه: (11) – (1)‌

استاد: محمود علی البناء

مقام: رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 55 times, 1 visits today)