تلاوت

آیه پایانی سوره ضحی و آيه ابتدایی سوره انشراح علی البنا

سوره: ضحی – انشراح

آیه: (11) – (1)‌

استاد: محمود علی البناء

مقام: رست

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل Copy
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 8 times, 1 visits today)