تلاوت

آیه پایانی سوره ضحی و آيه ابتدایی سوره انشراح علی البنا

سوره: ضحی – انشراح

آیه: (11) – (1)‌

استاد: محمود علی البناء

مقام: رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 24 times, 1 visits today)