تلاوت

آیه 190-191 سوره آل عمران استاد علی البنا

سوره: آل عمران

آیه: 190-191

استاد: محمود علی البناء

مقام: حجاز

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 70 times, 1 visits today)