تلاوت

آیه 190-191 سوره آل عمران استاد علی البنا

سوره: آل عمران

آیه: 190-191

استاد: محمود علی البناء

مقام: حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 16 times, 1 visits today)