تلاوت

آیه 73-74 سوره زمر محمد بسیونی

سوره : زمر

آیه : 73-74

استاد : محمد بسیونی

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 183 times, 8 visits today)