تلاوت

آیه 73-74 سوره زمر محمد بسیونی

سوره : زمر

آیه : 73-74

استاد : محمد بسیونی

مقام : بیات

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 1 times, 1 visits today)