تلاوت

آیه 73-74 سوره زمر محمد بسیونی

سوره : زمر

آیه : 73-74

استاد : محمد بسیونی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 115 times, 1 visits today)