تلاوت

آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان

سوره : نازعات

آیه : 15-33

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (بیات * ترکیب نهاوند و رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 124 times, 1 visits today)