تلاوت

آیه 29-31 سوره نمل استاد حصان مقام بیات

سوره : نمل

آیه : 29-31

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 119 times, 1 visits today)