تلاوت

تلاوت زیبا سوره تین استاد راغب مصطفی غلوش

سوره : تین

آیه: تمام سوره

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : ترکیب بیات و رست

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 1,403 times, 1 visits today)