تلاوت

آیه 1-15 سوره شمس استاد غلوش

سوره : شمس

آیه: 1-15

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 489 times, 1 visits today)