تلاوت

آیه 1-15 سوره شمس استاد غلوش

سوره : شمس

آیه: 1-15

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 771 times, 7 visits today)