تلاوت

آیه 189-195 سوره آل عمران استاد محمد لیثی

سوره : انعام

آیه : 189*195

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 41 times, 1 visits today)