تلاوت

آیه 189-195 سوره آل عمران استاد محمد لیثی

سوره : انعام

آیه : 189*195

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز)

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)