تلاوت

آیه 189-195 سوره آل عمران استاد محمد لیثی

سوره : انعام

آیه : 189*195

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 22 times, 1 visits today)