تلاوت

آیه 87-88 سوره قصص استاد محمد لیثی

سوره : قصص

آیه : 87-88

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * حجاز)

آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 8 times, 1 visits today)