تلاوت

آیه 78 سوره حج و 1-2 سوره مومنون استاد محمد لیثی

سوره : حج و مؤمنون

آیه : (78) – (1-2)

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 47 times, 1 visits today)