تلاوت

آیه 78 سوره حج و 1-2 سوره مومنون استاد محمد لیثی

سوره : حج و مؤمنون

آیه : (78) – (1-2)

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 31 times, 1 visits today)