تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیه 1-3 سوره بقره استاد محمد لیثی

سوره : حمد و بقره

آیه : (تمام سوره) – (1-3)

استاد : محمد لیثی

مقام : صبا

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 336 times, 1 visits today)