تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیه 1-3 سوره بقره استاد محمد لیثی

سوره : حمد و بقره

آیه : (تمام سوره) – (1-3)

استاد : محمد لیثی

مقام : صبا

آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-18 سوره رحمان استاد مصطفی اسماعیل
آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
(Visited 7 times, 1 visits today)