تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیه 1-3 سوره بقره استاد محمد لیثی

سوره : حمد و بقره

آیه : (تمام سوره) – (1-3)

استاد : محمد لیثی

مقام : صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 181 times, 1 visits today)