تلاوت

آیه 11-16 سوره مریم استاد محمود شحات

سوره : مریم

آیه : 11-16

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خواانی(نهاوند * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 65 times, 1 visits today)