تلاوت

آیه 73-75 سوره زمر و آیه 1-3 سور غافر استاد لیثی

سوره : زمر – غافر

آیه : (73-75) – (1-3)

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 32 times, 1 visits today)