تلاوت

آیه 73-75 سوره زمر و آیه 1-3 سور غافر استاد لیثی

سوره : زمر – غافر

آیه : (73-75) – (1-3)

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 26 times, 1 visits today)