تلاوت

تلاوت زیبای سوره اعلی و آیات ابتدایی سوره شمس توسط استاد محمود شحات

سوره : اعلی – شمس

آیه : (تمام سوره) – (1-5)

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 135 times, 1 visits today)