تلاوت

تلاوت زیبای سوره اعلی و آیات ابتدایی سوره شمس توسط استاد محمود شحات

سوره : اعلی – شمس

آیه : (تمام سوره) – (1-5)

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)