تلاوت

آیه 36-37 سوره آل عمران استاد ممحود شحات

سوره: آل عمران

آیه: 36-37

استاد: محمود شحات

مقام: رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 21 times, 1 visits today)