تلاوت

آیه 75-80 سوره مریم استاد احمد شبیب

سوره : مریم

آیه: 75-80

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : مرکب خوانی(نهاوند * رست)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)