تلاوت

آیه 33 سوره رحمن استاد حصان

سوره : رحمن

آیه : 33

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 787 times, 3 visits today)