تلاوت

آیه 30-31 سوره یوسف استاد مصطفی اسماعیل

سوره: یوسف

آیه: 30-31

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام:‌ چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 748 times, 1 visits today)