تلاوت

آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل

سوره: تحریم

آیه: 12

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: مرکب خوانی(چهارگاه * صبا * چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
آیه 30-31 سوره یوسف استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 764 times, 1 visits today)