تلاوت

آیه 71 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بقره

آیه: 71

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی(چهارگاه * صبا * چهارگاه)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 53 times, 1 visits today)