تلاوت

آیه 43-44 سوره ق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: ق

آیه: 43-44

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: حجاز

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 19 times, 1 visits today)