تلاوت

آیه 1-5 سوره حمد استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حمد

آیه: 1-5

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 120 times, 1 visits today)