تلاوت

آیه 1-5 سوره حمد استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حمد

آیه: 1-5

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 5 times, 1 visits today)