تلاوت

آیه 196 سوره بقره استاد متولی عبدالعال

سوره : بقره

آیه: 196

استاد : متولی عبدالعال

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 92 times, 1 visits today)