تلاوت

آیه 1-11 سوره مزمل استاد نقشبندی

سوره: مزمل

آیه: 1-11

استاد: نقشبندی

مقام: بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)