تلاوت

آیه 1-11 سوره مزمل استاد نقشبندی

سوره: مزمل

آیه: 1-11

استاد: نقشبندی

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 19 times, 1 visits today)