تلاوت

آیه 31-32 سوره نحل استاد محمد رفعت

سوره : نحل

آیه: 31-32

استاد : محمد رفعت

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 33 times, 1 visits today)