تلاوت

آیه 22-35 سوره طه استاد شبیب

سوره : طه

آیه: 22-35

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : مرکب خوانی(چهارگاه * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 97 times, 1 visits today)