تلاوت

آیه 22-35 سوره طه استاد شبیب

سوره : طه

آیه: 22-35

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : مرکب خوانی(چهارگاه * رست)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 134 times, 1 visits today)