تلاوت

تلاوت آیه 18 سوره حج توسط استاد طنطاوی

سوره : حج

آیه : 18

استاد : طنطاوی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 121 times, 1 visits today)