تلاوت

تلاوت سوره اسراء 1-14 استاد حامد شاکرنژاد

سوره : اسراء

آیه : 1-14

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات ( استاد در انتهای این قطعه چند فراز از مقام صبا را اجرا نموده اند)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 44 times, 1 visits today)