تلاوت

تلاوت سوره اسراء 1-14 استاد حامد شاکرنژاد

سوره : اسراء

آیه : 1-14

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات ( استاد در انتهای این قطعه چند فراز از مقام صبا را اجرا نموده اند)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 25 times, 1 visits today)