تلاوت

آیه 45-46 سوره احزاب استاد علی البنا

سوره: احزاب

آیه: 45-46

استاد: محمود علی البناء

مقام: مرکب خوانی(عجم * صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 8 times, 1 visits today)