تلاوت

آیه 45-46 سوره احزاب استاد علی البنا

سوره: احزاب

آیه: 45-46

استاد: محمود علی البناء

مقام: مرکب خوانی(عجم * صبا)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 118 times, 1 visits today)