تلاوت

آیه 77 سوره فرقان و 1-2 سوره شعرا استاد محمد لیثی

سوره : فرقان و شعراء

آیه : (77) – (1-2)

استاد : محمد لیثی

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 51 times, 1 visits today)